Malmens Veteranflygklubb

1492616_10202864244511846_2050199415_o

Malmens Veteranflygklubb bildades den 6 september 2009 efter en sammanslagning av de två personalflygklubbarna vid Malmens flygflottilj utanför Linköping, FC FK och F3 VFK.

Ur MVFK stadgar: ”Klubbens uppgift är att vara en personalflygklubb för anställda vid, eller med nära knytning till Försvarsmaktens, Försvarets Materielverks eller Saabs AB flygverksamhet i Linköping. Klubben skall tillvarata medlemmarnas intresse för vidmakthållande av veteranflygplan och verka för att medlemmarna bereds möjlighet till privatflygning med flygplan SK 50 Safir eller andra flygplanstyper som befinns lämpliga för klubbens syften.”

För att bli medlem i MVFK så krävs att du uppfyller villkoren i stadgarna samt att du vill flyga veteranflygplan med de särskilda utmaningar som det innebär och även hjälpa till att underhålla flygplanen.

Medlemsavgifterna är 1200 kr för flygande medlemmar och 300 kr för stödjande. Flygtimpriset för SE-MEK är sedan 2022-06-01, på grund av de ökade bränslepriserna, höjd till 1900 kr/h. Medlemmar får en rabatt på 100 kr/h om man betalat in en medlemsinsats på 5000 kr. Medlemsavgifterna beslutas på årsmötet och flygtimpriserna beslutas löpande av styrelsen baserat bl.a. på aktuella bränslekostnader.

Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad av att bli medlem!

MVFK är en ideell förening med organisationsnummer 822002-7505. Plusgiro 175591-7.

MVFK har en bygglokal inne på Saab AB i Tannerfors samt hangarplatser vid GAC – General Aviation Center på Saabfältet. MVFK har dessutom ett rum i Linköpings Flygklubb klubbhus på Pilotgatan 10.

Adress:
Malmens Veteranflygklubb
c/o Linköpings Flygklubb
Pilotgatan 10
58278 Linköping

E-post:
malmensvfk(at)gmail.com

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close