Malmens Veteranflygklubb

1492616_10202864244511846_2050199415_o

Malmens Veteranflygklubb bildades den 6 september 2009 efter en sammanslagning av de två personalflygklubbarna vid Malmens flygflottilj utanför Linköping, FC FK och F3 VFK.

Ur MVFK stadgar: ”Klubbens uppgift är att vara en personalflygklubb för anställda vid, eller med nära knytning till Försvarsmaktens, Försvarets Materielverks eller Saabs AB flygverksamhet i Linköping. Klubben skall tillvarata medlemmarnas intresse för vidmakthållande av veteranflygplan och verka för att medlemmarna bereds möjlighet till privatflygning med flygplan SK 50 Safir eller andra flygplanstyper som befinns lämpliga för klubbens syften.”

För att bli medlem i MVFK så krävs att du uppfyller villkoren i stadgarna samt att du vill flyga veteranflygplan med de särskilda utmaningar som det innebär och även hjälpa till att underhålla flygplanen.

Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad!

MVFK är en ideell förening med organisationsnummer 822002-7505. Plusgiro 175591-7.

MVFK har en bygglokal inne på Saab AB i Tannerfors samt hangarplatser vid GAC – General Aviation Center på Saabfältet.

Adress:
Malmens Veteranflygklubb
c/o Linköpings Flygklubb
Pilotgatan 10
58278 Linköping

E-post:
malmensvfk(at)gmail.com

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close