Safety

MVFK DHB – Drifthandbok samt flygplansdokumentation finns i filarkivet i MyWebLog. I dessa finns regler kring hur vi opererar våra flygplan. För rutiner på Saabfältet hänvisas till LFK driftinstruktion GAC samt lokala rutiner ESSL.

MVFK baserar klubbens flygplan på Saabfältet i samma hangar som LFK – Linköpings Flygklubb och av den anledningen har styrelsen valt att synkronisera arbetet med SM – Safety Management med LFK.

LFK ERP – Emergency Response Plan samt rutiner för hantering av bränsleanläggningen m.m. finns på LFK hemsida för krisberedskap. MVFK medlemmar ska följa rutinerna i LFK ERP med tillägget att även kontakta MVFK ordförande. Anledningen till att LFK ska kontaktas är att sannolikheten är stor att omgivningen i första hand kontaktar LFK om något skulle hända och det är därför bra om LFK har vetskap om en olycka.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close