MVFK Klubbrutiner

SE-MEK på väg ut över Roxen

En ny flygsäsong är på gång att starta och då kan det vara bra att repetera MVFK klubbrutiner. I MyWebLog filarkiv så ligger MVFK DHB – Drifthandbok med en bilaga som gäller för flygning med vår Bulldog, SE-MEK. Den är väl värd att läsa igenom.

Det finns ett par punkter i DHB som styrelsen vill trycka lite extra på:

  • Landning på annan flygplats än de som finns angivna i AIP eller Svenska Flygfält får ske först efter OK från styrelsen. Detta beror på att våra flygplan är veteranflygplan som inte är försäkrade till fullvärde. Händer något så är vi utan flygplan i klubben. Därför vill vi veta vem det är som flyger och var man tänker landa för att avgöra om flygstatus på pilot och status på fältet passar ihop. Samma regel gäller för övrigt även i LFK och LSFK!
  • Kontrollflygning får enbart utföras efter OK från styrelsen. Detta eftersom Teknisk chef och Motorflygchef måste veta vad det är som ska kontrollflygas och avgöra vilken typ av flygning som ska genomföras. Är det ett allvarligt fel måste eventuellt riskerna mitigeras genom att bara hålla sig över flygfältet. Kontrollflygning bokförs dessutom av styrelsen som tjänsteflygning och kostnaderna för flygningen belastar klubbens ekonomi. En kontrollflygning ska därför inte innehålla något annat än just kontrollen. Är det en mindre sak som ska kollas så kan den givetvis, efter OK från styrelsen, genomföras under en vanlig flygning, men då bekostas flygningen av medlemmen som flyger, inte av klubben.

Det har varit en del frågor kring underhållsperioder. SE-MEK genomgår varje år minst ett årligt 150 h underhåll. Mellan varje sådant större underhåll underhålls den var 50:e timme. Flygstopp inträffar max 5 h efter planerat underhåll. Men man får inte ackumulera dessa överdrag. Om man en period flugit mer än 50 h sedan senaste underhåll så blir det nästa period mindre än 50 h. Flygdagboken är facit i sammanhanget! Men den kan vara svårtolkad då man bör gå tillbaka till senaste 150 h underhåll för att se exakt hur mycket man kan gå över 50 h efter senaste underhåll.

Tyvärr så händer det att flygdagboken fylls i fel så att det blir skillnader mellan dagbok och MyWebLog. Det bästa är därför att först mata in passet i MyWebLog för att få rätt uträkning och sedan fylla i dagboken. Se till att fylla i loggbok och MyWebLog direkt efter flygning så att det stämmer när nästa medlem ska flyga för att det inte ska uppstå en risk att vi överskrider maxtiderna efter underhåll.

OBS: Om de +5 h överskrids är flygplanet inte luftvärdigt och då gäller inte klubbens försäkringar för flygning!

Vad gör ni som medlem om något händer?

  • Är det ett tekniskt fel så ska en felrapport skrivas in i dagboken och i MyWebLog. Märk väl att ni inte får lita på MyWebLog för att se om ett flygplan är grönt eller inte, utan det är dagboken som gäller!
  • MVFK har, med tillstånd från Linköpings Flygklubb, valt att följa LFK ERP – Emergency Response Plan. Detta eftersom vi opererar med vår Bulldog från GAC där LFK är den största operatören och det är sannolikt att LFK kontaktas först. Länkar till LFK ERP hittar ni på MVFK hemsida under menyn ”Safety”.
  • Om det är en allvarlig händelse så ska en rapport skickas in till Transportstyrelsen.
  • Om flygning genomförs i FFK regi ska dessutom en avvikelserapport skickas in till FFK Kårstab.
  • I MyWebLog finns också funktionen IRS – Integrerat Rapporteringssystem. Där kan ni skicka in en rapport direkt till MVFK styrelse. Detta behöver nödvändigtvis inte bara vara flygrelaterade händelser utan även t.ex. förslag på förbättringar av klubbens verksamhet eller felrapport på vårt hangarfack.

Den sista saken ni bör göra så här i uppstarten av det nya flygåret är att gå igenom era inställningar i MyWebLog. Det är viktigt att det finns rätt kontaktuppgifter så att vi kan få tag på er eller någon familjemedlem om något skulle hända. Det gör ni under menyn ”Profil” högst upp till höger på MyWebLog hemsida.

Flyg säkert och håll avstånd!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close