MVFK årsmöte 2021

Av Anoko på nederländska Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3223354

Liksom 2020 så genomfördes MVFK årsmöte 2021 på distans. Den här gången hade tekniken mognat så det genomfördes via videomöte och för de som inte kunde deltaga så fanns även möjligheten att rösta via ett Google formulär. Röstning på mötet skedde genom att använda en handuppräckningsknapp i Microsoft Teams. 21 stycken medlemmar valde att rösta via formuläret och 17 stycken valde att deltaga på videomötet. Några hade för säkerhets skull valt att göra både och. Totalt blev det 32 unika röstande, vilket är ett bra deltagande jämfört med tidigare år.

Ordföranden inledde mötet med att redovisa föregående årsmötesprotokoll som ligger i MyWebLog filarkiv. Därefter så redovisades verksamheten under 2020. Corona och motorbyte på SE-MEK ledde till minskad verksamhet och flygning. Därefter redovisade kassören ekonomin. Trots motorbytet så är ekonomin för klubben god. Vår revisor redovisade revisionsrapporten och rekommenderade att mötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020 vilket årsmötet sade enhälligt JA.

Valberedningen redovisade sitt förslag till ny styrelse för 2021. Thomas Hylander lämnar styrelsen och föreslås ersättas av Marina Berggren. I övrigt föreslogs styrelsen vara som för 2020. 6 medlemmar sade NEJ till valberedningens förslag och 26 sade JA. Därmed kommer styrelsen för 2021 bestå av Björn Rystedt, Thomas Lilja, Jan Angner, Emil Johansson och Marina Berggren.

Valberedningen föreslog att Sven Larsson skulle få förnyat förtroende som revisor och Bo Svedevall som valberedning. Mötet godkände detta enhälligt.

Thomas Lilja redovisade en analys av medlemsavgifter och flygtimpriser. Hans förslag var att medlemsavgifterna skulle ligga kvar på 1200 kr/år för ordinarie medlemmar och 250 kr för stödjande medlemmar. Mötet godkände detta enhälligt.

Inga förslag hade kommit in från medlemmar.

En diskussion uppstod i slutet av mötet kring hur vi opererar våra flygplan då de har veteranstatus och klubben nu lagt ner en stor summa på SE-MEK motorbyte. Mötet kom fram till att uthyrning till LFK för avancerad utbildning ska fortsätta. Dock så ska MVFK styrelse uppdatera drifthandbok och checklistor för att begränsa vilken typ av avancerad flygning som får utföras vid medlemsuthurning (både i MVFK och LFK regi).

Ordföranden tackade alla som ställt upp på årsmötet och särskilt Thomas Hylander för hans tid i styrelsen. Marina Berggren välkomnas in i styrelsen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close